Bảng Giá Xe TẢI TẠI TỈNH BR-VT

Xe tải Vũng Tàu Luôn dành nhiều quà tặng hấp dẫn (Liên hệ trực tiếp) + Giảm giá đặc biệt khi mua xe. Thông tin khuyến mãi chi tiết từng dòng xe như sau:

Giá xe Thaco Towner 800A

Towner 800A – Thùng lững

188 triệu

Towner 800A – Thùng mui bạt

 203.3 triệu

Towner 800A – Thùng kín

209.5 triệu

Towner 800A – Thùng lưu động

220.8 triệu
Đăng ký nhận báo giá Xem thông tin chi tiết

Xe tải Vũng Tàu Luôn dành nhiều quà tặng hấp dẫn (Liên hệ trực tiếp) + Giảm giá đặc biệt khi mua xe. Thông tin khuyến mãi chi tiết từng dòng xe như sau:

Giá xe Thaco Frontier TF2800

Thaco Frontier TF2800 – Thùng lững

350.2 triệu

Thaco Frontier TF2800 – Thùng mui bạt

 370.8 triệu

Thaco Frontier TF2800 – Thùng kín

376 triệu

Thaco Frontier TF2800 – Thùng tập lái

381 triệu
Đăng ký nhận báo giá Xem thông tin chi tiết

Xe tải Vũng Tàu Luôn dành nhiều quà tặng hấp dẫn (Liên hệ trực tiếp) + Giảm giá đặc biệt khi mua xe. Thông tin khuyến mãi chi tiết từng dòng xe như sau:

Giá xe Kia Frontier K200

Kia Frontier K200 – Thùng lững

392.7 triệu

Kia Frontier K200 – Thùng mui bạt

 413.1 triệu

Kia Frontier K200 – Thùng kín

418.6 triệu

Kia Frontier K200 – Thùng đông lạnh

593 triệu

Kia Frontier K200 – Thùng tập lái                                                                           410 triệu

Đăng ký nhận báo giá Xem thông tin chi tiết

Xe tải Vũng Tàu Luôn dành nhiều quà tặng hấp dẫn (Liên hệ trực tiếp) + Giảm giá đặc biệt khi mua xe. Thông tin khuyến mãi chi tiết từng dòng xe như sau:

Giá xe Kia Frontier K250L

Kia Frontier K250L – Thùng lững

501.2 triệu

Kia Frontier K250L – Thùng mui bạt

 527.1 triệu

Kia Frontier K250L– Thùng kín

530.6 triệu

Kia Frontier K250L – Thùng đông lạnh

752 triệu
Đăng ký nhận báo giá Xem thông tin chi tiết